Conference Programme

 
 
 

 
 

Please view the PDF by clicking the link.

Programme Committee: Jackie Xiu Yan, Janice Jun Pan & Anson Honghua Wang

Organizing Committee: Anson Honghua Wang, Bonny Ho, Elizebeth Agyeiwaah, Frances Chuen, Irene Wong,

Jackie Xiu Yan, Janice Jun Pan, Julia Woo, Lucy Huang, Melody Deng & Priscilla Ho